Poylin Akülü Tekerlekli Sandalye

Poylin Akülü & ..
Full Article

Tekerlekli Sandalye Haberler Posted: 17/09/2016

Tekerlekli Sandalye Bildiri

15.07.2016 tarihinde ü ..
Full Article

Tekerlekli Sandalye Haberler Posted: 20/07/2016

Tekerlekli Sandalye Arama Motoru

(function() { var cx ..
Full Article

Tekerlekli Sandalye Haberler Posted: 23/03/2015

Blandino

Blandino Marka Akülü ..
Full Article

Tekerlekli Sandalye Haberler Posted: 23/03/2015

Tekerlekli Sandalye Marketi

Tekerlekli Sandalye Marketinde ..
Full Article

Tekerlekli Sandalye Haberler Posted: 19/01/2015

Tekerlekli Sandalye Model ve Markası Gizlemek

Tekerlekli Sandalye Modeli ve ..
Full Article

Tekerlekli Sandalye Haberler Posted: 30/10/2014

91. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun

Tekerlekli Sandalye.com.tr Ail ..
Full Article

Tekerlekli Sandalye Haberler Posted: 29/10/2014

Veron Akülü Tekerlekli Sandalye

Veron Akülü Tekerlek ..
Full Article

Tekerlekli Sandalye Haberler Posted: 20/10/2014

Otto Bock Akülü Tekerlekli Sandalye

Otto Bock Akülü Tekerlekli San ..
Full Article

Tekerlekli Sandalye Haberler Posted: 19/08/2014

Otto Bock Tekerlekli Sandalye

Otto Bock Tekerlekli Sandalye ..
Full Article

Tekerlekli Sandalye Haberler Posted: 19/08/2014
View All News

Froximun Yara Bakım Tozu

Froximun Yara Bakım Tozu
Üretici: Excel
Ürün Kodu: Froximun Pudra
Stok Durumu: Stokta var
    Miktar:  
0 yorum  0 yorum  |  Yorum Yap

Froksimun Pudra - Yara Bakım Tozu

 

Froximun pudranın etken maddesi, zeolit mineraller grubuna ait olan Clinoptilolite’tir. Yapısı, silikat ve alüminyum tetrahedronlu üç boyutlu çerçevelerden oluşmaktadır.

Froximun ile

 • Optimum iyileşme sağlamak
 • Nemli bir ortam yaratmak
 • Isı kaybını engellemek
 • Oksijen geçişine imkan vermek
 • Enfeksiyonu azaltmak ve önlemek
 • Otolitik debridmanı hızlandırmak
 • Granülasyon dokusunu artırmak
 • Ağrıyı azaltmak
 • Tedavide ekonomik olmak
 • Kolay pansuman
  hedefimizdir.

Kullanım Alanı

Dekübitis Ülserler ( Yatak Yaraları )

Deri Ülserleri

Diabetik Yaralar

Travmatik yaralanmalar

Yanıklar

Venöz Ülserleri

Cerrahi Yaralar ( Sütüre yaralar ile Sütürsüz yaralar )

Jinekolojik ve Obstetrik Yaralar ( Epizyotomiler, Seksiyonlar ) 

Mantar , Pişik

 

Etken Maddesi

Doğal mineral clinoptilolite. İleri teknoloji (nano teknoloji) ile aktifleştirilmektedir. Hidratlı doğal ve mikro-gözenekli olup 8-10 halkalı kristallere sahiptir. Hidratize ve dehidratize olabilirler, bu işlemi yaparken fiziki yapısında değişiklik olmaz.

Kimyasal Yapısı

Hidratize edilmiş alkali alüminyum silikat.

Ampirik Formülü

Alüminyum, silikat, oksijen ve su.
(Ca, K2, Na2, Mg)4, Al8, Si40, O96, 24H2O

Aktif Gözenek Çapı

0,4nm (4 angostrom)

Clinoptilolite Nedir?

Volkanik kayalarda bulunan zeolit elementlerinden biri olan klinoptilolit molekülü ağ şeklinde kristal kafes yapısıyla geniş bir yüzeye sahiptir. Bu nedenle absorban özelliği fazladır. Üç boyutlu yapılara sahip, alkali katyonların kristal formunda hidratlı alüminoslikatlarıdır.

Geriye dönülebilir şekilde su kaybetme, kazanma ve fiziki yapısında önemli değişiklik olmaksızın katyonların iyon değiş-tokuşunu (pozitif yüklü parçacıklar) sağlama yetenekleriyle karakterize edilirler.

Klinoptilolit 18. yüzyıldan beri bilinmektedir. Fakat hastalıkların tedavisinde kullanımı yenidir. Bugüne kadar karaciğer hastalıklarının tedavisinde, diş hekimliğinde, zehirlenmelerde ve besin intoleransında ve diyare ilacı (enterx) olarak kullanılmıştır.

Clinoptilolite’nin Yara İyileşmesinde Etkisi

Silikatların ve alüminoslikatların süper antijenlere benzer şekilde spesifik olmayan imünostimülatörler olarak hareket ettiklerini gösterdiler.

Bu işlemler T hücre popülasyonunun göreceli olarak büyük kısımlarını (%5-20) aktive etme yeteneğine sahip

Clinoptilolit bir ‘kafes’ olarak hareket eder ve molekülün çeşitli iyon ve bileşikleri hapsetmesine olanak sağlar.

Nano teknolojisinde esas başarı küçüklük değil, moleküler düzeyde manipüle edilebilen materyal ve organizmaların içine girebilme özelliği olup o materyali özgün yapısına uygun düzenlemektir.

Yüksek Teknoloji ile Üretilen Froximun Pudra’nın;

 • Antiviral
 • Antibakteriyal
 • Antifungal
 • Hemostatic
 • Absorban
  gibi özellikleri de mevcuttur.

Çalışılan Branşlar

 • Tüm cerrahi branşlar
 • Dahili branşlar
 • Geriatri bilim dalları

 

YARANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yara Nedir?

Cildi ve/veya mukozayı oluşturan yapıların travma, cerrahi ve hastalıklar gibi farklı nedenlerle bütünlüğünün bozulması yada kaybı ile var olan fizyolojik özelliklerinin geçici veya tamamen kaybolmasına yara denir.

Yara Tipleri – Etyoloji

Akut Yaralar

 • Laserasyon
 • Abrezyon
 • Delinme tarzı
 • Yanıklar
 • Cerrahi insizyonlar

Kronik Yaralar

 • Bası yaraları
 • Diyabetik ülserler
 • Venözülserler
 • Arteriyal ülserler

Yara İyileşmesi

Yara iyileşmesi, hasara yanıt olarak gelişen doku tamiri ve yeniden şekillenme sürecidir. Oldukça karmaşık aşamlardan sonra doku orijinal haline gelmektedir.

Bu süreçte hücre aktivasyonları;

 • Fagositoz
 • Kemotaksis
 • Mitogenez
 • Kollajen Sentezi
 • Diğer Matriks Bileşenleri

Fagositoz: Polimorf nüveli lökositler ve makrofajlar, primer fagositik hücrelerdir.

Kemotaksis: Kemotaksis hücrelerin bir engele karşı göçü olup inflamatuar hücreler, fibroblast ve anjiogenezde rol oynayan hücreleri etkileyen kemotaktik ajanlar, iyileşme olayına katkıda bulunur.

Mitogenez: Mitogenezi uyaran ajanlar yara iyileşmesi için gerekli hücre bölünmesini sağlar.

Kollajen Sentezi: Esas olarak fibroblastlarca sentezlenen protein ve glikoproteinler, kollajen ve ara maddeyi oluşturarak yara iyileşmesinde kritik bir noktanın tamamlanmasını sağlar.

Diğer Matriks Komponentlerin Sentezi: Yara kontraksiyonu ve skar remodeling yara iyileşmesinin son basamaklarını oluşturur.

 

Yara İyileşmesinin Fazları

 • Eksudasyon
 • Rezorbsiyon (Yıkım)
 • Granülasyon
 • Epitelizasyon (Kapanma)

Eksudasyon: Yaranın yoğun olarak sıvı salgıladığı evredir. Beden bu evrede yaradan istenmeyen unsurları uzaklaştırmak ve yaraya besin ve oksijen gibi hayati unsurları taşımak istemektedir.

Rezorbsiyon: Emilme.

Granülasyon: Bu evrede beden bozulan kılcal damarları onarıp yaranın beslenmesini sağlayarak iyileşme sürecini başlatmıştır.

Epitelizasyon: Kaybolan doku yerine getirildikten sonra, beden bu evrede yaranın tamamen epitel ile örtülerek kapatılmasını sağlamaktadır.

Yara İyileşmesinde Etkili Olan Tanımlanmış Büyüme Faktörleri ve Stokinler

 • Epidermal büyüme faktörü (EGF)
 • Trombosit kökenli büyüme faktörü (PDGF)
 • Fibroblast büyüme faktörü (FGFs)
 • Transforming büyüme faktörü alfa ve beta (TGF a,ß)
 • Interlökin 1 (IL-1)
 • Interlökin 2 (IL-2)
 • Tümör nekroz faktör alfa (TNFa)

Yara iyileşmesindeki fizyolojik evrelerin tümü hücrelerden bölgesel olarak salgılanan büyüme faktörleridir ve sitokinler aracılığıyla kontrol edilmektedir.

 

Sitokinler

Sitokinler inflamatuar ve immün yanıtların düzenlenmesi, hematopoez ve yara iyileşmesi gibi hemen hemen tüm genel sistematik reaksiyonlarda işlev gören kimyasal ileti molekülleridir.

Hücresel kaynaklı ve çözünebilen moleküller oldukları için “sitokin” olarak adlandırılırlar.

Peptid veya glikoprotein yapıda olan sitokinler, hücrelerin büyüme, proliferasyon ve farklılaşmasında oldukça etkin moleküllerdir.

Yara İyileşmesinde Sitokinlerin Aracılık Ettikleri Basamaklar

Degratif ve rejeneratif birçok olay ile çeşitli biyokimyasal, hücresel ve immünolojik tepkimeler dizisi denge içinde düzenlenmektedir.

Yara iyileşmesinin her basamağında olaylara aracılık eden bir veya birkaç sitokin bulunmaktadır.

Yara iyileşmesinin fizyolojik evrelerinden birinin işlevini görmemesi, normal yara iyileşmesinde bozukluklara ve buna bağlı fibrotik hastalığa yol açmaktadır.

Kronik Yara Bakımı

İdeal yara tedavisi nasıl olmalı?

 • Yarayı nemli tutmalı
 • İyileşmesini hızlandırmalı
 • Enfeksiyondan korumalı
 • Kolay pansuman
 • Uygulamada esneklik sunmalı
 • Farmako-Ekonomik olmalı

 

Bası Yaraları (Dekübitis Ülserleri)

Bası yaralarının tedavi ve bakım ücretlerinin ekonomik yükü oldukça fazladır.

Bası yaralarının ülkemizdeki insidansı hakkında kesin bir oran bulunmamaktadır. Bası yarası oranlarının saptanması ülkeden ülkeye, hastaneden hastaneye farklılıklar göstermekle birlikte, genel olarak %3 – %8,8 arasında (ortalama %4,7)  değişmektedir.

Ancak Amerikan istatistikleriyle kıyaslayacak olursak bizdeki oranın çok daha yüksek olacağını ve dolayısıyla ekonomimize getireceği mali yükünde aynı şekilde çok büyük rakamlara ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Yaranın Geç Kapanmasının Nedenleri

Kronik Yara Nedenleri 

 

 

Sonuçları 

 

 

Dekübit Lokal devam eden basınç 

 

 

Kılcal kanlanma bozukluğu, kanlanmanın azalması, artan kılcal damar basıncı, oksijen azlığı, nekrozlar, şişkinlikler
Venöz Ülserler Kronik Venöz Yetmezlik 

 

 

Cildin kanlanmasının bozulması, doku tahribi, ödem oluşumu, basit yaralanmalara karşı duyarlılık, tahrip ve enflamasyon başlangıcı. 

 

 

Arteriyel Ülserler Periferik arterlerde tıkanma 

 

 

Dokunun az kanlanması, doku ölümleri, enfeksiyonlar.
Diyabetik Yaralar Metabolik bozukluğa bağlı nöropatik ve anjiyopatik bozukluklar 

 

 

Belli doku bölgesinin yeteri kadar beslenememesi sonucu bozulmalar, enfeksiyonlar. 

 

 

TümörYaraları İyi huylu veya kötü huylu hücre çoğalması 

 

 

Doku bütünlüğünün bozulması 

 

 

 

CERRAHİ BİR TEDAVİ SONUCUNDA OLUŞAN ENFEKSİYONLAR

Tüm hastane enfeksiyonları içinde ikinci sırada görülür, oranı %15-18’dir. Cerrahi kliniklerde yatan hastalar içinde en sık görülen nazokomiyal enfeksiyondur (%38).

Önemi;

 • Hastanede kalış gününü 7-10 gün kadar uzatır,
 • Hastane masraflarını 2000 – 3200 $ artırır.
 • Daha yüksek mortaliteye neden olur.

Cerrahi Alan Enfeksiyonlarında Patojen Ajanlar

Patojen Görülüş Oranı (%)
Staphylococcus aureus 20
Coagualese – negatif staphylococci 14
Enterococcus türleri 12
Escherichia coli 8
Pseudomonas aeruginosa 8
Enterobacter türleri 7
Proteus mirabilis 3
Klebsiella pneumoniae 3
Diğer streptococcus türleri 3
Candida albicans 3
Diğer gram – pozitif aeroblar 2
Bacteroides fragilis 2

Ülkemizde Kullanılan Ürünler

Aktif kapamalar birincil olup direk yara üzerine uygulananlar, pasif kapamalar ikincil olup birincil ürünü destek amaçlı uygulananlar

Aktif Kapama  

 

 

Pasif Kapamalar  

 

 

Froximun hautpuder  

 

 

Kompozit örtüler
Hiperbarik Oksijen 

 

 

Transparan film örtüler 

 

 

Topikal Negatif Basınç (V.T.) 

 

 

Hidrokolloid örtüler 

 

 

Larva Debridmanı (Maggot Terapi)  

 

 

Hidrofiber Örtüler 

 

 

  Köpük(Foam) Örtüler 

 

 

  Alginat örtüler 

 

 

  Antibakteriyel örtüler 

 

 

  Hidrojel Örtüler

 

Yorum Yap

Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü           İyi

Doğrulama kodunu giriniz:
Tekerlekli Sandalye
Tekerlekli Sandalye KargoTekerlekli Sandalye ÖdemeTekerlekli Sandalye Alışveriş